Nawigacja
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK TELEKOMUNIKACJI

TECHNIK TELEKOMUNIKACJI (kwalifikacja E.2) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Wykonaj fragment instalacji teletechnicznej ograniczony do połączenia urządzeń końcowych z centralą abonencką. W tym celu:
- wykonaj instalację teletechniczną zgodnie ze schematem montażowym (Rysunek 1) i schematem ideowym (Rysunek 2) oraz instrukcją stanowiskową,
- żyły kabli telekomunikacyjnych zakończ na łączówkach głowicy oraz w gniazdach abonenckich,
- wykonaj połączenia na łączówkach zgodnie z Paszportem GK1,
- podłącz urządzenia końcowe do gniazd abonenckich,
- skonfiguruj telefon ISDN:
- wprowadź do książki telefonicznej numer telefonu analogowego z nazwą egzamin,
- ustaw datę i godzinę na 1 września 2015 r., godz. aktualna (zgodna z godziną na zegarze w ośrodku egzaminacyjnym),
- nastaw budzik (alarm) na godz. 12:00,
- wykonaj pomiar napięcia baterii i przeprowadź testy uruchomionej instalacji telefonicznej, wyniki zapisz w arkuszu egzaminacyjnym w miejscu do tego przeznaczonym.
Prace wykonaj zgodnie z przepisami i zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. Po zakończeniu prac, uporządkuj stanowisko.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.35) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Opracuj dane do tyczenia punktów głównych P, S, K łuku kołowego, gdy wierzchołek W jest niedostępny do pomiaru kąta wierzchołkowego ß. Punkty M i N oraz Wi i W2 wyznaczają kierunki stycznych głównych do łuku kołowego. Promień projektowanego łuku kołowego wynosi R = 10,00 m.
Wykonaj na stanowisku pomiarowym pomiary:
- kątów poziomych w punktach M i N,
- odległości poziomej pomiędzy punktami M i N.
Do pomiaru kątów i odległości użyj tachimetru oraz tyczki z pryzmatem.
Po scentrowaniu i spoziomowaniu instrumentu na jednym z punktów zgłoś przewodniczącemu zespołu nadzorującego przez podniesienie ręki gotowość do wykonania pomiarów.
Wyniki pomiarów zapisz w dzienniku pomiaru kątów poziomych i dzienniku pomiaru długości.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK GEODETA

TECHNIK GEODETA (kwalifikacja B.34) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Zasygnalizowane są dwa punkty A i B niedostępne do bezpośredniego pomiaru oraz punkt St, będący stanowiskiem pomiarowym. Współrzędne punktów A i B są znane i zamieszczone w tabeli. Wykonaj na stanowisku pomiarowym w punkcie St, w dwóch położeniach lunety, pomiar:
- odległości poziomych dst-A, dst-B,
- kąta poziomego a.
Do pomiarów użyj tachimetru elektronicznego.
Po spoziomowaniu i scentrowaniu instrumentu zgłoś przez podniesienie ręki gotowość do wykonania pomiarów.
Na podstawie wykonanych pomiarów oblicz:
- współrzędne X, Y punktu St metodą wcięcia liniowego,
- pole powierzchni trójkąta wyznaczonego przez punkty A, B, St dwiema metodami. Wartości współrzędnych podaj z dokładnością do 1 cm, a pola powierzchni z dokładnością do 1 m2. Wyniki pomiarów i obliczeń zapisz w odpowiednich dziennikach pomiarów i tabeli.
Uzupełnij szkic rozmieszczenia punktów A, B, St wynikami pomiarów i obliczeń.
Po zakończeniu pomiarów odłóż sprzęt i instrument pomiarowy w miejscu pobrania i uporządkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK DROGOWNICTWA (kwalifikacja B.32) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK DROGOWNICTWA

TECHNIK DROGOWNICTWA (kwalifikacja B.32) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Na podstawie załączonego opisu i warunków wykonania robót nawierzchniowych, tablic z Katalogu Nakładów Rzeczowych oraz wyciągu ze Specyfikacji Technicznej sporządź w przygotowanych tabelach znajdujących się w arkuszu egzaminacyjnym:
- przedmiar robót,
- zestawienie ilościowe materiałów niezbędnych do wykonania warstw konstrukcji nawierzchni,
- wykaz maszyn i sprzętów z wyszczególnieniem robót, do których zostaną użyte,
- wykaz badań i pomiarów dotyczących cech geometrycznych dolnej warstwy podbudowy nawierzchni drogi.

Opis:
Na odcinku prostym w planie o długości 250 m przewidziano wykonanie drogi dojazdowej, której przekrój normalny przedstawiono na rysunku.
W ramach robót należy wykonać tylko nowe warstwy konstrukcji nawierzchni na przygotowanym wcześniej podłożu oraz pomiędzy ustawionymi krawężnikami na ławie z betonu.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (kwalifikacja B.21) - Zadanie praktyczne nr 1 ...   (10 punktów)
TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ

TECHNIK URZĄDZEŃ I SYSTEMÓW ENERGETYKI ODNAWIALNEJ (kwalifikacja B.21) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Wykonaj podłączenie płaskiego kolektora słonecznego oraz montaż elementów grupy bezpieczeństwa, składającej się z konsoli przyłączeniowej oraz naczynia wzbiorczego. Montaż instalacji solarnej wykonaj zgodnie z rysunkiem.
Zadanie wykonaj na stanowisku pracy wyposażonym w odpowiednie materiały, narzędzia i sprzęt. Podczas wykonywania prac przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu zadania uporządkuj stanowisko pracy.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 76 z 243 << < 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

mszewczyk
24/09/2016 22:31
smiley
dorciaikasia
23/09/2016 12:52
smileysmiley
dorciaikasia
23/09/2016 12:50
smileysmiley
dorciaikasia
23/09/2016 12:50
i like bananna
Kamilla96
23/09/2016 12:49
And You me?
Kamilla96
23/09/2016 12:49
smileysmiley
Kamilla96
23/09/2016 12:49
smileysmileysmiley
Kamilla96
23/09/2016 12:48
It seems to me smiley
dorciaikasia
23/09/2016 12:48
he?
dorciaikasia
23/09/2016 12:48
smileysmiley
Kamilla96
23/09/2016 12:48
Oł I like You smiley
dorciaikasia
23/09/2016 12:47
czemu? why?
Kamilla96
23/09/2016 12:47
Have a Nice daysmiley
dorciaikasia
23/09/2016 12:46
hehehhee
dorciaikasia
23/09/2016 12:46
do you like me ?
dorciaikasia
23/09/2016 12:46
very goodsmileysmiley
Kamilla96
23/09/2016 12:46
smileysmileysmiley
Kamilla96
23/09/2016 12:45
Nice???? OK and You?
dorciaikasia
23/09/2016 12:45
smileysmileysmileysmileysmileysmiley:s
leep:smileysmiley;
)smileysmileysmileysmileysmiley
dorciaikasia
23/09/2016 12:44
smileysmileysmileysmileysmileysmiley