Nawigacja
TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.33) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.33) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Sporządź przedmiar robót, zapotrzebowanie na materiały główne i pomocnicze, wykaz robót w kolejności technologicznej oraz harmonogram ogólny robót, związanych z wykonaniem stropu gęstożebrowego z wieńcami w budynku gospodarczym.
Zadanie wykonaj w oparciu o opis projektowanych robót, rysunki konstrukcyjne i zestawienie stali zbrojeniowej oraz wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych 2-02. Konstrukcje budowlane.

Opis projektowanych robót
1. Planuje się wykonanie stropu gęstożebrowego typu Fert-45 w dwukondygnacyjnym budynku
gospodarczym.
2. Planowane roboty obejmują wykonanie stropu gęstożebrowego z prefabrykowanych belek stalowo-ceramicznych Fert-45 o rozpiętości 420 cm, pustaków ceramicznych oraz mieszanki betonowej klasy C 16/20.
3. W ścianach konstrukcyjnych należy przewidzieć wykonanie wieńców stropowych z mieszanki betonowej C 16/20 i prętów zbrojeniowych ze stali gładkiej klasy A-I oraz strzemion ze stali gładkiej klasy A-O.
4. Gotowa mieszanka betonowa do wykonania stropu i wieńców zostanie przywieziona z wytwórni i będzie transportowana taczkami na miejsce wbudowania.
5. Mieszanka betonowa w stropie i wieńcach będzie układana i zagęszczana ręcznie.
6. Zakłada się jednokrotne użycie deskowania i stemplowania.
7. Do wykonania robót przewidziano zatrudnienie:
- trzech robotników odpowiedniej specjalności do wykonania stropów i wieńców stropowych,
- jednego robotnika odpowiedniej specjalności do przygotowania i montażu zbrojenia.
8. Planuje się pracę na jedną zmianę, czas jednej zmiany wynosi 8 godzin.
9. Planuje się wykonywanie stropów i wieńców równolegle z przygotowaniem i montażem zbrojenia.
10. Do obliczenia wydajności dziennej należy skorzystać ze wzoru.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Sporządź, wykorzystując program komputerowy do kosztorysowania, kosztorys ofertowy na wykonanie robót ziemnych i fundamentowych.
Do wykonania zadania wykorzystaj dokumentację rysunkową, opis projektowanych robót oraz cennik
robocizny, materiałów i sprzętu.
Do kalkulacji kosztów zastosuj metodę szczegółową.
Zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZNCP gotowość do wykonania wydruku kosztorysu, a po uzyskaniu zgody wykonaj wydruk.
Wydruk kosztorysu zawierający: stronę tytułową, przedmiar robót wraz z obliczeniami ilości poszczególnych robót budowlanych, kalkulację kosztorysową zawierającą nakłady rzeczowe i ceny czynników produkcji oraz narzuty kosztorysowe wraz z podsumowaniem dołącz do swojej pracy egzaminacyjnej i pozostaw na stanowisku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.18) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.18) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Wykonaj 5 warstw ścianki działowej połączonej ze ścianą nośną za pomocą stalowych kotew zgodnie z rysunkiem 1 oraz tynk cienkowarstwowy mozaikowy zgodnie z rysunkiem 2.
Ściankę wykonaj z cegły kratówki K-3 na tradycyjnej zaprawie murarskiej. Kotwy jednym końcem przybij do ściany nośnej, a drugi koniec wygnij pod kątem prostym i umieść w poziomej spoinie ścianki działowej na wysokości 1 i 4 warstwy. Przesunięcie spoin w kolejnych warstwach ścianki ma wynosić 1/2 cegły. Zastosuj metodę murowania na spoiny pełne.
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonaj na fragmencie ściany o wymiarach 1,05 x 0,5 m. Podłoże pod tynk jest pokryte warstwą tynku cementowo-wapiennego i zagruntowane.
Zaprawę do murowania oraz zaprawę do wykonania tynku mozaikowego przygotuj zgodnie z umieszczonymi na opakowaniach instrukcjami producenta.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym, przestrzegając wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z zasadami organizacji pracy, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu prac oczyść narzędzia i sprzęt, uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w odpowiednich pojemnikach.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 210 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.16) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.16) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Wykonaj szkielet zbrojenia stopy fundamentowej zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym stopy fundamentowej oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót zbrójarskich.
Przygotuj pręty zbrojenia nr 1, nr 2, nr 3 o wymiarach i kształtach zgodnych z przedstawionymi na rysunku. Cztery pręty nr 2 ze stali żebrowanej o średnicy 12 mm są już docięte, znajdują się na stanowisku pracy i należy je ukształtować zgodnie z rysunkiem. Stal gładką potrzebną do przygotowania zbrojenia z prętów nr 1 i nr 3 należy dobrać z magazynu.
Ukończenie przygotowania zbrojenia do montażu zgłoś przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki i poczekaj na pozwolenie kontynuowania pracy.
Połącz przygotowane pręty w szkielet zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego. Skrajne pręty siatki zbrojenia stopy fundamentowej połącz za pomocą trwałych węzłów zbrój arskich martwych na każdym skrzyżowaniu, a na pozostałych na co najmniej co drugim skrzyżowaniu. Pręty nr 2 i strzemiona nr 3 połącz sztywnymi i trwałymi węzłami zbrój arskimi krzyżowymi na każdym skrzyżowaniu.
Szkielet z prętów nr 2 i nr 3 połącz z siatką zbrojenia stopy fundamentowej za pomocą węzłów zbrój arskich martwych.
Wykonany szkielet zbrojenia stopy ułóż w przygotowanym deskowaniu z zachowaniem wymaganego otulenia zbrojenia.
Prace wykonaj zgodnie z technologią robót zbrojarskich na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Podczas wykonywania prac przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu pracy uporządkuj stanowisko robocze, a odpady umieść w odpowiednim pojemniku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ADMINISTRACJI (kwalifikacja A.68) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI (kwalifikacja A.68) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

W dniu 8 października 2015 r. do Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu wpłynął wniosek o zmianę nazwiska Jerzego Karola urodzonego 27 kwietnia 1988 roku w Głogowie, syna Tomasza i Marzeny Karol z domu Wojciechowskiej, legitymującego się dowodem osobistym seria AGV numer 547689 wydanym przez Prezydenta Miasta Wrocławia dnia 10 maja 2006 roku. Interesant do złożonego wniosku dołączył odpis zupełny aktu urodzenia oraz potwierdzenie uiszczonej opłaty za wydanie decyzji. Jerzy Karol jest stanu wolnego, zameldowany na pobyt stały pod adresem ul. Gwarecka 17/54, 54-402 Wrocław.
Zarejestruj wniosek o zmianę nazwiska na formularzu - Spis spraw, który znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym. W pozycji Referent wpisz swój numer PESEL.
Zarejestrowany wniosek o zmianę nazwiska, który złożył interesant, uzupełnij o znak sprawy i wpisz adnotacje urzędowe. Wniosek znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
Sporządź do podpisu przez upoważnioną osobę, decyzję administracyjną w przedmiotowej sprawie. Druk do sporządzenia decyzji znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym. Miejsce przeznaczone na złożenie podpisu przez osobę upoważnioną do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie pozostaw niewypełnione.
Załóż metrykę sprawy na formularzu, który znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą Metryka sprawy. W miejscach przeznaczonych na oznaczenie osoby podejmującej dane czynności wpisz swój numer PESEL.
Informacje niezbędne do wykonania zadania zawarte są w dokumentach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 76 z 231 << < 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

natalkaa104q
28/08/2016 14:33
jest ktoś kto zdawał a.30 ?
marta_14
26/08/2016 18:10
jest tu ktoś kto zdawał a.22 i mógłby pokazać dyplom ?
migusia2209
26/08/2016 17:00
Witam
Klucz do zadania praktycznego A.68 br można znaleźć gdzie jest technik administracji czerwiec 2015
Beata 70
26/08/2016 16:18
Witam
Gdzie można znaleźć klucz do zadania praktycznego a.68 z czerwca br, zabrakło mi 2 punkty, nie wiem jak mogę sprawdzić czy nie pomylili się na moją niekorzyść.
Pozdrawiam
karolina2b33
26/08/2016 08:55
Hallo smiley wie ktos może kiedy będzie można zobaczyć wyniki w systemie obieg ?? Bo ja do tej pory nie mam żadnych wyników a podobno dyplomy są do odebrania w szkole ale wole sama zobaczyć niż dzwonić i
csisgood321
25/08/2016 21:32
A wiecie moze na jakiej stronie mozna zobaczyc wyniki egzaminow?
tygrys111
25/08/2016 09:55
Według CKE wyniki 26
murarz15
23/08/2016 20:45
Orientuje sie ktos kiedy wyniki a.30 ?
dusiaaa1
22/08/2016 14:37
jaki wyszedł wam wynik na egzaminie ptaktycznym t11 ?
Wesolaaa
22/08/2016 11:37
czy wy dostawaliście pasaki z loginem i hasłem do sprawdzenia wyników w necie?czy tylko w szkole można otrzymać informacje czy się zdało?
klara14222
18/08/2016 18:08
hej, wiecie kiedy będą wyniki egzaminu zawodowego A.61 ?
jacklee234
11/08/2016 23:51
Wyniki egzaminów są 26.08.2016
kornelia664
09/08/2016 14:46
hej, wiecie kiedy będą wyniki egzaminu zawodowego R.21????
marmak_97
08/08/2016 17:37
ktoś zdawał a19?
wikunia13109
06/08/2016 10:08
Może ktoś ma A30 ?
ANGF123
05/08/2016 11:54
smiley
Anet27
02/08/2016 21:45
potrzebuję testów z BHP
Karolka96
29/07/2016 12:56
Jest dobrze !
dariapp12
26/07/2016 20:12
jest ktos z spedycji ?
jacklee234
22/07/2016 15:28
Ktoś ma Arkusz b18? Jak tak proszę pisać pw