Nawigacja
TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.33) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.33) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Sporządź przedmiar robót, zapotrzebowanie na materiały główne i pomocnicze, wykaz robót w kolejności technologicznej oraz harmonogram ogólny robót, związanych z wykonaniem stropu gęstożebrowego z wieńcami w budynku gospodarczym.
Zadanie wykonaj w oparciu o opis projektowanych robót, rysunki konstrukcyjne i zestawienie stali zbrojeniowej oraz wyciąg z Katalogu Nakładów Rzeczowych 2-02. Konstrukcje budowlane.

Opis projektowanych robót
1. Planuje się wykonanie stropu gęstożebrowego typu Fert-45 w dwukondygnacyjnym budynku
gospodarczym.
2. Planowane roboty obejmują wykonanie stropu gęstożebrowego z prefabrykowanych belek stalowo-ceramicznych Fert-45 o rozpiętości 420 cm, pustaków ceramicznych oraz mieszanki betonowej klasy C 16/20.
3. W ścianach konstrukcyjnych należy przewidzieć wykonanie wieńców stropowych z mieszanki betonowej C 16/20 i prętów zbrojeniowych ze stali gładkiej klasy A-I oraz strzemion ze stali gładkiej klasy A-O.
4. Gotowa mieszanka betonowa do wykonania stropu i wieńców zostanie przywieziona z wytwórni i będzie transportowana taczkami na miejsce wbudowania.
5. Mieszanka betonowa w stropie i wieńcach będzie układana i zagęszczana ręcznie.
6. Zakłada się jednokrotne użycie deskowania i stemplowania.
7. Do wykonania robót przewidziano zatrudnienie:
- trzech robotników odpowiedniej specjalności do wykonania stropów i wieńców stropowych,
- jednego robotnika odpowiedniej specjalności do przygotowania i montażu zbrojenia.
8. Planuje się pracę na jedną zmianę, czas jednej zmiany wynosi 8 godzin.
9. Planuje się wykonywanie stropów i wieńców równolegle z przygotowaniem i montażem zbrojenia.
10. Do obliczenia wydajności dziennej należy skorzystać ze wzoru.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.30) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Sporządź, wykorzystując program komputerowy do kosztorysowania, kosztorys ofertowy na wykonanie robót ziemnych i fundamentowych.
Do wykonania zadania wykorzystaj dokumentację rysunkową, opis projektowanych robót oraz cennik
robocizny, materiałów i sprzętu.
Do kalkulacji kosztów zastosuj metodę szczegółową.
Zgłoś przez podniesienie ręki przewodniczącemu ZNCP gotowość do wykonania wydruku kosztorysu, a po uzyskaniu zgody wykonaj wydruk.
Wydruk kosztorysu zawierający: stronę tytułową, przedmiar robót wraz z obliczeniami ilości poszczególnych robót budowlanych, kalkulację kosztorysową zawierającą nakłady rzeczowe i ceny czynników produkcji oraz narzuty kosztorysowe wraz z podsumowaniem dołącz do swojej pracy egzaminacyjnej i pozostaw na stanowisku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.18) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.18) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Wykonaj 5 warstw ścianki działowej połączonej ze ścianą nośną za pomocą stalowych kotew zgodnie z rysunkiem 1 oraz tynk cienkowarstwowy mozaikowy zgodnie z rysunkiem 2.
Ściankę wykonaj z cegły kratówki K-3 na tradycyjnej zaprawie murarskiej. Kotwy jednym końcem przybij do ściany nośnej, a drugi koniec wygnij pod kątem prostym i umieść w poziomej spoinie ścianki działowej na wysokości 1 i 4 warstwy. Przesunięcie spoin w kolejnych warstwach ścianki ma wynosić 1/2 cegły. Zastosuj metodę murowania na spoiny pełne.
Tynk cienkowarstwowy mozaikowy wykonaj na fragmencie ściany o wymiarach 1,05 x 0,5 m. Podłoże pod tynk jest pokryte warstwą tynku cementowo-wapiennego i zagruntowane.
Zaprawę do murowania oraz zaprawę do wykonania tynku mozaikowego przygotuj zgodnie z umieszczonymi na opakowaniach instrukcjami producenta.
Zadanie wykonaj na przygotowanym stanowisku egzaminacyjnym, przestrzegając wymagań zawartych w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych, a także zgodnie z zasadami organizacji pracy, przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy, ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska. Po wykonaniu prac oczyść narzędzia i sprzęt, uporządkuj stanowisko, a odpady umieść w odpowiednich pojemnikach.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 210 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.16) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK BUDOWNICTWA

TECHNIK BUDOWNICTWA (kwalifikacja B.16) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

Wykonaj szkielet zbrojenia stopy fundamentowej zgodnie z rysunkiem konstrukcyjnym stopy fundamentowej oraz specyfikacją wykonania i odbioru robót zbrójarskich.
Przygotuj pręty zbrojenia nr 1, nr 2, nr 3 o wymiarach i kształtach zgodnych z przedstawionymi na rysunku. Cztery pręty nr 2 ze stali żebrowanej o średnicy 12 mm są już docięte, znajdują się na stanowisku pracy i należy je ukształtować zgodnie z rysunkiem. Stal gładką potrzebną do przygotowania zbrojenia z prętów nr 1 i nr 3 należy dobrać z magazynu.
Ukończenie przygotowania zbrojenia do montażu zgłoś przewodniczącemu ZNCP przez podniesienie ręki i poczekaj na pozwolenie kontynuowania pracy.
Połącz przygotowane pręty w szkielet zbrojenia za pomocą drutu wiązałkowego. Skrajne pręty siatki zbrojenia stopy fundamentowej połącz za pomocą trwałych węzłów zbrój arskich martwych na każdym skrzyżowaniu, a na pozostałych na co najmniej co drugim skrzyżowaniu. Pręty nr 2 i strzemiona nr 3 połącz sztywnymi i trwałymi węzłami zbrój arskimi krzyżowymi na każdym skrzyżowaniu.
Szkielet z prętów nr 2 i nr 3 połącz z siatką zbrojenia stopy fundamentowej za pomocą węzłów zbrój arskich martwych.
Wykonany szkielet zbrojenia stopy ułóż w przygotowanym deskowaniu z zachowaniem wymaganego otulenia zbrojenia.
Prace wykonaj zgodnie z technologią robót zbrojarskich na stanowisku wyposażonym w niezbędne materiały, narzędzia i sprzęt. Podczas wykonywania prac przestrzegaj zasad organizacji pracy, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przepisów ochrony przeciwpożarowej oraz ochrony środowiska.
Po zakończeniu pracy uporządkuj stanowisko robocze, a odpady umieść w odpowiednim pojemniku.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

TECHNIK ADMINISTRACJI (kwalifikacja A.68) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015   (10 punktów)
TECHNIK ADMINISTRACJI

TECHNIK ADMINISTRACJI (kwalifikacja A.68) - Zadanie praktyczne nr 1 WRZESIEŃ 2015 (nowy egzamin zawodowy)

W dniu 8 października 2015 r. do Urzędu Stanu Cywilnego we Wrocławiu wpłynął wniosek o zmianę nazwiska Jerzego Karola urodzonego 27 kwietnia 1988 roku w Głogowie, syna Tomasza i Marzeny Karol z domu Wojciechowskiej, legitymującego się dowodem osobistym seria AGV numer 547689 wydanym przez Prezydenta Miasta Wrocławia dnia 10 maja 2006 roku. Interesant do złożonego wniosku dołączył odpis zupełny aktu urodzenia oraz potwierdzenie uiszczonej opłaty za wydanie decyzji. Jerzy Karol jest stanu wolnego, zameldowany na pobyt stały pod adresem ul. Gwarecka 17/54, 54-402 Wrocław.
Zarejestruj wniosek o zmianę nazwiska na formularzu - Spis spraw, który znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym. W pozycji Referent wpisz swój numer PESEL.
Zarejestrowany wniosek o zmianę nazwiska, który złożył interesant, uzupełnij o znak sprawy i wpisz adnotacje urzędowe. Wniosek znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym.
Sporządź do podpisu przez upoważnioną osobę, decyzję administracyjną w przedmiotowej sprawie. Druk do sporządzenia decyzji znajdziesz w arkuszu egzaminacyjnym. Miejsce przeznaczone na złożenie podpisu przez osobę upoważnioną do wydania decyzji w przedmiotowej sprawie pozostaw niewypełnione.
Załóż metrykę sprawy na formularzu, który znajduje się w arkuszu egzaminacyjnym pod nazwą Metryka sprawy. W miejscach przeznaczonych na oznaczenie osoby podejmującej dane czynności wpisz swój numer PESEL.
Informacje niezbędne do wykonania zadania zawarte są w dokumentach zamieszczonych w arkuszu egzaminacyjnym.

Czas przeznaczony na wykonanie zadania wynosi 180 minut.

(Aby przeczytać ciąg dalszy artykułu kliknij poniżej CZYTAJ DALEJ)

Strona 76 z 231 << < 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 > >>
Logowanie
Nazwa Użytkownika

Hasło

Zapamiętaj mnie
Nie pamiętasz hasła?
Pogaduszki
Tylko zalogowani mogą dodawać posty w shoutboksie.

monika23456
07/06/2016 22:13
są tu jakieś zdające opkiekunki Dps w tym rokusmiley
monika23456
07/06/2016 22:11
smiley
bozena19955
07/06/2016 21:58
skąd wiecie czy macie uczyć się zestawow do starego czy nowego egzaminu ?
benita300
07/06/2016 20:53
espiola
07/06/2016 19:49
Czy jest tu któś kto zdaje t6 w legnicy ?
smiley
paula1308
07/06/2016 17:58
kto kiedy zdaje A.35?
pauliska2211
07/06/2016 16:14
Kto zdaje A.62 11 czerwca??
annakuczewska
07/06/2016 14:22
hej czy ktos wie gdzie znajdę egzamin praktyczny A.62 zadanie 2???
ania229
07/06/2016 14:08
Dajcie znać kto kiedy zdaje egzamin praktyczny na kierunku Florysta.smiley
gosia50
07/06/2016 10:18
technik administracji wbijajcie na forum smiley może powymieniamy się swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi tego egzaminu. smiley
klaudia9504
07/06/2016 07:16
a zdaje ktoś egz A.62 przed 18 czerwca ?
NoName814
07/06/2016 00:01
jeśli oblałem egzamin teoretyczny dwoczesciowy ale tylko jedna czesc to czy na poprawce musze pisać obie części?
anett2
06/06/2016 21:58
ja też A68smiley
Sonia33
06/06/2016 20:09
Hejo smiley zdaje ktoś egzamin Z.19?
gosia50
06/06/2016 19:09
ja zdaje a68 smiley
nemeye
06/06/2016 19:05
Kto i kiedy ma egzamin A.30 ? smiley będę wdzięczna za informacje smiley
sylwia1997_97
06/06/2016 19:05
hej smiley zdaje ktos egzamin praktyczny a35 ? smiley nakiedy mamy termin warto sobie pomóc smileysmiley
kiniaszalaty
06/06/2016 18:02
ktos pisze egzamin z kwalifikacji a.68?
smiley
13 dziek
06/06/2016 16:50
czy ktos zdawal egzamin praktyczny T4
Madzix09
06/06/2016 15:26
Olusia123p ja piszę 13 czerwca egzamin praktyczny